Categorieën
Woordenboeken

Vertaal­woordenschat

De Vertaalwoordenschat is een applicatie voor tweetalige woordenboeken. Het gaat om Nederlands – Nieuwgrieks v.v., Nederlands – Portugees v.v. en Nederlands – Estisch (Ests). Andere talen zullen volgen. Deze woordenboeken voor talen die wel relevant zijn maar commercieel niet snel gemaakt zouden worden, zijn gemaakt in opdracht van de Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen.

English version

Vertaalwoordenschat (translation vocabulary)

Vertaalwoordenschat (’translation vocabulary’) is an application for bilingual dictionaries with Dutch as its source language or target language, developed by the Dutch Language Institute (INT). Around the turn of the century, several bilingual files were developed for languages that are relevant to Dutch users, but that were not often catered for on the commercial market. Examples are Dutch – Danish, Dutch – Modern Greek and Dutch – Arabic. These files were commissioned by a special committee for lexicographical translation resources, the Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen (CLVV), appointed by the then ministers of Education of the Netherlands and Flanders.

Print versus online

The bilingual files were used as a basis for printed dictionaries: Dutch – Modern Greek and Modern Greek – Dutch, for instance, were published in 2008 in the series Prisma Groot Woordenboek by publisher Unieboek Het Spectrum. In the beginning of 2017, the source files were handed over by the Dutch Language Union to the INT, with the object to have them made publicly accessible through a dedicated online platform: the Vertaalwoordenschat. Although they were based on the same source files, the online versions are not exact copies of the printed dictionaries.

Languages

The first language pair to become online available for free in Vertaalwoordenschat was Dutch – Modern Greek / Modern Greek – Dutch, in 2017. Dutch – Portuguese / Portuguese – Dutch followed in May 2018 and Dutch – Estonian in August 2019. New language pairs are to be added later.

Suggestions for corrections can be sent to vertaalwoordenschat@ivdnt.org.


Applications/products

De Vertaalwoordenschat is een applicatie voor tweetalige woordenboeken met Nederlands als bron- of doeltaal, ontwikkeld door het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Rond de eeuwwisseling zijn er verschillende tweetalige bestanden ontwikkeld voor talen die voor de Nederlandstalige gebruiker wel relevant zijn, maar op de commerciële markt niet spontaan aan bod kwamen, zoals Nederlands – Deens, Nederlands – Nieuwgrieks en Nederlands – Arabisch. Die bestanden zijn gemaakt in opdracht van een speciale Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen, ingesteld door de toenmalige ministers van Onderwijs van Nederland en Vlaanderen.

Druk versus online

De tweetalige bestanden zijn gebruikt als basis voor gedrukte woordenboeken: de boeken Nederlands – Nieuwgrieks en Nieuwgrieks – Nederlands verschenen bijvoorbeeld in 2008 in de reeks Prisma Groot Woordenboek bij uitgeverij Unieboek Het Spectrum. Begin 2017 zijn de bronbestanden door de Taalunie overgedragen aan het INT, met als opdracht ze publiek ter beschikking te stellen via een eigen onlineplatform: de Vertaalwoordenschat. Die onlineversie is dus geen exacte kopie van het gedrukte woordenboek, maar beide versies zijn gebaseerd op dezelfde bronbestanden.

Talen

Nederlands -– Nieuwgrieks / Nieuwgrieks – Nederlands is het eerste taalpaar dat sinds 2017 via de Vertaalwoordenschat gratis te raadplegen is. Nederlands – Portugees / Portugees – Nederlands werd in mei 2018 toegevoegd en Nederlands – Estisch in augustus 2019. In de toekomst zal de applicatie nog verder worden uitgebreid met andere talen.

Suggesties voor verbeteringen kunt u doorgeven op vertaalwoordenschat@ivdnt.org.


Applicaties/producten

Ga naar de Vertaalwoordenschat website

Ga naar de Vertaalwoordenschat app voor Apple App Store

Download in de App Store

Ga naar de Vertaalwoordenschat app voor Android Play Store

Ontdek het op Google Play