Categorieën
Woordenboeken

Dialect­woordenboeken

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) stelt online dialectwoordenboeken beschikbaar in twee verschillende applicaties: de Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten (DSDD) en de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND).

Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten

De Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten (DSDD) is een online dialectportaal van de Vlaamse, Brabantse en Limburgse dialecten. 

elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

De elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) is een digitaal doorzoekbare verzameling van oude en modernere Nederlandse dialectwoordenboeken.