Categorieën
Terminologie

Terminologieprojecten

Projecten op het gebied van terminologie waar het Instituut voor de Nederlandse Taal aan deelneemt, zoals HOTNeV (onderwijsterminologie), Nederlands als wetenschapstaal (scheikundige en wiskundige termen), Medische Pilot en Medische Termen Belgisch-Nederlands.

Categorieën
Terminologie

Medische Pilot (MedPilot)

Een database waarin een klein deel van de medische woordenschat beschreven wordt op verschillende niveaus, van wetenschappelijk tot toegankelijk voor laaggeletterden. Ook verschillen tussen Vlaamse en Nederlandse termen worden getoond.

Categorieën
Terminologie

Medische Termen Belgisch-Nederlands

Een lijst met een groot aantal Nederlandstalige medische termen die in België of in Nederland worden gebruikt.

Categorieën
Terminologie

Nederlands als wetenschapstaal

Dit project heeft als doel om taalhulpmiddelen te ontwikkelen die de overstap van het middelbaar naar het hoger onderwijs makkelijker maken. Op dit moment zijn er lijsten beschikbaar met scheikundige termen en wiskundige termen.

Categorieën
Terminologie

Organisaties

Op deze kaart vindt u een overzicht van terminologiegerelateerde organisaties in Europa.

Categorieën
Terminologie

Wat is terminologie?

Een omschrijving van terminologie als vakgebied, en van de rol die terminologie in veel vakgebieden speelt. Met tips en voorbeelden voor wie in zijn vak met veel specifieke termen en hun vaste definities te maken heeft.

Categorieën
Terminologie

Onderwijs­terminologie (HOTNeV)

Het acroniem HOTNeV staat voor Hoger Onderwijs Terminologie in Nederland en Vlaanderen. Dit project beoogt gecoördineerd Nederlandstalige equivalenten te bedenken voor Engelstalige onderwijstermen.

Categorieën
Terminologie

Vakliteratuur over terminologie

Een uitgebreide verzameling vakliteratuur (boeken en artikelen) over terminologie, onder meer over betekenis, standaardisatie, beheer en vertalen.

Categorieën
Terminologie

Archief evenementen terminologie

Eerdere evenementen: 2019 | 2018 | 2017 2019 DTT-Vertiefungsseminar “Terminologiearbeit: Projekte, Prozesse, Datenaustausch” Een driedaags seminarie van donderdag 25 tot zaterdag 27 april in Keulen biedt gevorderden de gelegenheid tot verdere terminologische verdieping. In dit bijscholingsinitiatief brengt DTT in eerste instantie de volgende onderwerpen voor het voetlicht: de selectie van termen in functie van doelen,…

Categorieën
Terminologie

Termenlijsten

De termenlijsten zijn ingedeeld naar onderwerp volgens de Library of Congress-classificatie. De rubriek “Termenlijsten” wordt met zorg samengesteld maar het Instituut voor de Nederlandse Taal is niet verantwoordelijk voor de inhoud en termbeschrijvingen van deze lijsten. Raadpleging of gebruik ervan houdt in dat de bezoeker van deze webpagina zelf instaat voor de beoordeling van de…

Categorieën
Terminologie

Hulpmiddelen

Hier vindt u een overzicht van taal- en vertaaltools die bruikbaar zijn voor terminologische werkzaamheden, of die een ingebouwde terminologiecomponent hebben. Aanvullingen en verbeteringen kunt u sturen naar terminologie@ivdnt.org.

Categorieën
Terminologie

Evenementen

Agenda van evenementen op het terrein van de terminologie.

Categorieën
Terminologie

Expertise­centrum

Het Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie (ENT) ondersteunt mensen en organisaties die met terminologie werken. Zij kunnen hier terecht voor terminologische informatie en hulpmiddelen.

Categorieën
Terminologie

Opleidingen

Hier vindt u een overzicht van opleidingen en cursussen die betrekking hebben op terminologie, hoofdzakelijk in Nederland en Vlaanderen.

Aanvullingen en verbeteringen kunt u sturen naar terminologie@ivdnt.org.