Profielpagina

LinkedIn
Lic. Katrien Van pellicom
Taalkundige/projectleider spelling

Katrien Van pellicom studeerde Germaanse Talen aan de KU Leuven. Voor haar eindverhandeling deed ze onderzoek naar de naamgeving van Leuvense vondelingen in de Hollandse periode (1815-1830).

In 2002 ging ze aan de slag bij het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), als wetenschappelijk medewerker en redactielid voor o.a. het ANW en in 2005 ook als redacteur voor de Woordenlijst Nederlandse taal (het Groene Boekje). Sinds 2006 is ze projectleider spelling. Ze adviseert de Commissie Spelling en staat in voor de actualisering van het spellingbestand (gedrukte boekje en onlineversie). Daarvoor stelt ze trefwoordselecties samen, bereidt inhoudelijke kwesties voor en beantwoordt spellingvragen van gebruikers. Daarnaast werkt ze mee aan de actualisering van het hedendaags materiaal en het koppelen van verschillende projecten binnen GiGaNT, de centrale database van het instituut waarin de Nederlandse woordenschat van de 6e eeuw tot nu wordt verzameld.

Sinds 2018 is ze lid van de werkgroep Persoonsnamen van de commissie Anderstalige namen in het Nederlands van de Nederlandse Taalunie.