Profielpagina

LinkedIn
Lic. Veronique De Tier
Onderzoeker/taalkundige

Veronique De Tier studeerde Germaanse filologie (Nederlands en Engels) aan de Universiteit Gent. Met haar licentiaatsverhandeling over het dialect van de windmolenaar in Oost-Vlaanderen zette ze haar eerste stappen in de dialectologie.

Onmiddellijk na haar studie startte ze in 1985 als redacteur van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten aan de Universiteit Gent. Daar bleef ze met korte onderbrekingen werken tot 31 mei 2020. Ze combineerde die baan een tijdlang met een job als stafmedewerker van Variaties vzw, Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen, waar ze nu bestuurslid van is. Sinds 2003 werkt ze ook deeltijds als adviseur streektalen bij Erfgoed Zeeland. Sinds 1 juni 2020 werkt ze bij het Instituut voor de Nederlandse Taal als projectleider dialecten. Daar is ze verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de database van de Zuidelijk-Nederlandse dialecten en andere projecten i.v.m. dialect. Ze is ook voorzitter van de Stichting Nederlandse Dialecten, een organisatie die de streektaalprofessionals uit Vlaanderen en Nederland bij elkaar brengt. Jaarlijks organiseert deze stichting een streektaalconferentie. Ze is ook bestuurslid van de Brusselse vereniging be.brusseleir. Veronique schreef een aantal afleveringen van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten als auteur of coauteur. Ze redigeerde samen met collega’s een reeks dialectboeken van de Stichting Nederlandse Dialecten. Samen met Jan Hautekiet bracht ze in 2017 Ons Moeder zei altijd. Rake wijsheden uit. Ze geeft ook geregeld lezingen over dialecten.

ResearchGate

Publicaties

  1. Van Keymeulen, Jacques, Veronique De Tier, Roxane Vandenberghe en Sally Chambers (2019). The Dictionary of the Southern Dutch Dialects (DSDD). Designing a Virtual Research Environment for Digital Lexicological Research. In: Ed. Maria Pilar Perea. Dialectologia – Special Issue 8: 93-115.
  2. Van Keymeulen, Jacques, Veronique De Tier, Anne Breitbarth, et al. (2019). Het Dialectologische Corpus ‘Stemmen Uit Het Verleden’ van de Universiteit Gent. In:  Volkskunde, vol. 120, no. 2, pp. 193-204.
  3. De Tier, Veronique, Anne-Sophie Ghyselen, Ton van de Wijngaard (red.) (2019). De wondere wereld van de streektaalgrenzen. Stichting Nederlandse Dialecten.
  4. De Tier, Veronique, Lien Hellebaut, & Liesbet Triest (2018). De benamingen voor de bunzing in de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten: Een Nieuw Cyberlemma. In: Woorden Om Te Bewaren: Huldeboek Voor Jacques Van Keymeulen. Ed. Timothy Colleman et al. Gent: Skribis, pp. 187-198.
  5. Hautekiet, Jan, Veronique De Tier (2017). Ons moeder zei altijd. Rake Wijsheden. Thomas Rap, Amsterdam.
  6. Devos, Magda, Veronique De Tier en Cleo Vandenbosch (2016). De tweede hoofdzonde lexicaal gefileerd. Heteroniemen voor ‘gierig’ in de Zuid-Nederlandse dialecten. In: Leuvense Bijdragen – Leuven Contributions in Linguistics & Philology, vol. 100, pp. 278-301.
  7. De Tier, Veronique (2014). Meer Zeeuws dan Vlaams? De Zeeuws-Vlaamse dialecten. In: Scharnierend Gewest. 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen 1814-2014. In: Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen 42. (red.) A. Bauwens en H. Krabbendam. Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen. pp. 107-120.
  8. Van Keymeulen, Jacques, Veronique De Tier (2013). The Woordenbank van de Nederlandse Dialecten. In: 3rd eLex Conference. Electronic Lexicography in the 21st Century: Thinking Outside the Paper, Proceedings. Ed. Iztok Kosem et al. Ljubljana, Slovenia: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies / Eesti Keele Instituut, 2013. 261-279. Print.
  9. Vandenberghe, Roxane, Veronique De Tier, Magda Devos (2013). Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, deel I Landbouwwoordenschat, paragraaf Landbouw, aflevering Kleinvee. Academia Press.
  10. De Tier, Veronique, Ton Van de Wijngaard, Ronny Keulen (2011). Het dialectenboek 11. Sprekend Van Aard: Bijnamen En Karaktereigenschappen in Streektalen. Vol. 11. Groesbeek, Nederland; Gent, België: Stichting Nederlandse Dialecten; Variaties vzw.