Profielpagina

LinkedIn
Dr. Kathy Rys
Onderzoeker/taalkundige

Kathy Rys studeerde Germaanse filologie (Nederlands en Engels) aan de Universiteit Gent. In haar afstudeeronderzoek belichtte ze de diaglossische taalsituatie in een Zeeuws-Vlaams grensdorp. Na haar studie werkte ze enkele jaren als redacteur van het Woordenboek van de Vlaamse dialecten aan de UGent, waar ze vervolgens ook haar proefschrift schreef over de verwerving van dialect als tweede taal. Vervolgens ging ze als postdoctoraal onderzoeker aan de slag bij de Universiteit Antwerpen, was ze betrokken bij onderzoek naar het taalgebruik bij nazaten van negentiende-eeuwse Zeeuwse immigranten in Brazilië, en schreef ze in 2017, 2019 en 2021 de rapporten over de Staat van het Nederlands in opdracht van de Nederlandse Taalunie.

Sinds november 2019 is ze taalkundig onderzoeker bij het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Daar werkt ze mee aan nieuwe hoofdstukken voor de elektronische versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (e-ANS) en aan de onderwijsmodule bij die hoofdstukken.

ResearchGate

Publicaties

  • Rys, Kathy & Elizana Schaffel-Bremenkamp (2022). Using data of Zeelandic Flemish in Espírito Santo, Brazil for historical reconstruction. In Matt Coler & Andrew Nevins (eds.), Contemporary research in minoritized and diaspora languages of Europe (Contact and Multilingualism 6). Berlin: Language Science Press. 341-384. DOI: 10.5281/zenodo.744232
  • Rys, Kathy, Usha Balesar, Johan De Caluwe, Wilbert Heeringa, Frans Hinksens, Sita Doerga Misier, Maarten van der Peet & Margareth Rozenblad (2019). Onderzoeksrapport Staat van het Nederlands 2. Over de taalkeuzes van Surinamers in het dagelijks leven en meer over die van Nederlanders en Vlamingen. Den Haag / Amsterdam: Taalunie / Meertens Instituut.
  • Rys, Kathy, Marten van der Meulen, Frans Hinskens, Fieke Van der Gucht, Johan De Caluwe, Wilbert Heeringa & Maarten van der Peet (2017). Onderzoeksrapport Staat van het Nederlands. Over de taalkeuzes van Nederlanders en Vlamingen in het dagelijks leven. Den Haag / Amsterdam: Taalunie / Meertens Instituut.
  • Schaffel-Bremenkamp, Elizana, Kathy Rys, Andrew Nevins & Gertjan Postma (2017). Zeeuws-Flemish in Brazil: multilingualism and language decay. In: Gragoatá  v.22, n. 42, p. 435-472.
  • Rys, Kathy, Emmanuel Keuleers, Walter Daelemans & Steven Gillis (2017). Acquisition of phonological variables of a Flemish dialect by children raised in Standard Dutch: some considerations on the learning mechanisms. In: G. De Vogelaer & M. Katerbow (red.), Variation in language acquisition. Amsterdam: John Benjamins, p. 271-309.
  • Rys, Kathy & Albert Oosterhof (2016). Fragment answers with infinitives in a Flemish dialect. In: Linguistics in the Netherlands 33, p. 89-105.
  • Oosterhof, Albert & Kathy Rys (2016). Waar is je velo? Buiten staan. Over fragmentarische antwoorden met infinitieven in Maldegems dialect. In: Nederlandse taalkunde 21, 1, p. 1-30.
  • Rys, Kathy & Katrien De Valck (2010). Overgeneralisatie in tweede dialectverwerving: het belang van typefrequentie voor de productiviteit van kenmerken en voor het proces van dialectverandering. In: J. De Caluwe & J. Van Keymeulen (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent, p.  525-540.
  • Rys, Kathy & Jacques Van Keymeulen (2010). Intersystemic correspondence rules and headwords in Dutch dialect lexicography. In: International Journal of Lexicography 22, p. 129-150.
  • Rys, Kathy & Johan Taeldeman (2007). Fonologische ingrediënten van Vlaamse tussentaal. In: D. Sandra, R. Rymenans, P. Cuvelier & P. Van Petegem (red.), Tussen taal, spelling en onderwijs. Essays bij het emeritaat van Frans Daems. Gent, Academia Press, p. 1-9.