Profielpagina

Dr. Dirk Kinable
Onderzoeker/taalkundige

Dirk Kinable studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven. 

In 1986 trad hij toe tot het team redacteuren van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, dat historisch Nederlands uit de periode 1500-1976 beschrijft. Na de voltooiing van dit project in 1998, was hij betrokken bij het aanvullingenproject (2001) en de digitale bestandsverbetering en automatisering van brondateringen. Als redacteur van het Algemeen Nederlands Woordenboek droeg hij vervolgens vanaf 2007 bij aan de lexicale beschrijving van hedendaags Nederlands. Sinds 2016 richt hij zich op de uitbouw van het Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie en de website ervan. Zijn belangstelling gaat ook uit naar historische, middeleeuwse letterkunde, waarop hij in 1998 promoveerde aan de Universiteit Leiden. Hij publiceert over lexicografie en onderzoek naar middeleeuwse teksten vanuit een lexicografische of terminologische invalshoek.

Publicaties