Profielpagina

LinkedIn
Dr. Kris Heylen
Onderzoeker/taalkundige

Kris Heylen studeerde Taal- en Letterkunde van de Germaanse Talen aan de KU Leuven en daarna behaalde hij er ook een Master in de Artificiële Intelligentie met specialisatie in spraak- en taaltechnologie. Hij promoveerde aan de KU Leuven in 2005 tot Doctor in de Taalkunde met een met kwantitatief corpusonderzoek naar woordvolgordevariatie in het Duits. Als research fellow bij de onderzoeksgroep Kwantitatieve Lexicologie en Variationele Linguïstiek (QLVL, KU Leuven, 2006 tot 2021) specialiseerde hij zich verder als methodoloog in de toepassing van statistische en computerlinguïstische technieken binnen het cognitief-taalkundig onderzoek. Zijn focus lag daarbij op sociolinguïstische en lexicaal-semantische variatie in het Nederlands. Diezelfde expertise valoriseerde hij ook in multidisciplinair toegepast onderzoek op het gebied van terminologische ondersteuning voor vertalers, woordenschatververwering bij tweede taalleerders, modellering van klinisch-terminologische variatie in patiëntendossiers en – als gastprofessor aan het AI-lab van de Vrije Universiteit Brussel – ook in de ontwikkeling van innovatieve opinieanalysetechnieken.

Sinds 2017 is hij halftijds verbonden aan het INT als taalkundig onderzoeker en focust op het beter inzetbaar maken van de lexicografische databanken en expertise van het INT voor fundamenteel en toegepast onderzoek. Zo coördineerde hij onder andere het MentalLex-project, dat verschillende (psycho)linguïstische lexicale databanken samenbrengt voor cognitief-taalkundig onderzoek en hij concipieerde mee de NIAS-Lorentz-workshop en het resulterende witboek over “The Future of Academic Lexicography”.

Publicaties

  • Speelman, Dirk, Stefan Grondelaers, Benedikt Szmrecsanyi, Kris Heylen (2020). Schaalvergroting in het syntactische alternantieonderzoek. In: Nederlandse Taalkunde, 25 (1), pp 101-123.
  • Wielfaert, Thomas, Kris Heylen, Dirk Speelman, Dirk Geeraerts (2019). Visual Analytics for Parameter Tuning of Semantic Vector Space Models. In: Miriam Butt, Annette Hautli-Janisz, Verena Lyding (eds.), LingVis: visual analytics for linguistics (CSLI Lecture Notes no. 220), pp 215–245. Stanford, California: CSLI Publications, Center for the Study of Language and Information.
  • Zenner, Eline, Kris Heylen, Kris, Freek Van de Velde (2018). Most borrowable construction ever! A large-scale approach to contact-induced pragmatic change. Journal of Pragmatics, 133, pp 134-149.
  • Heylen, Kris, Thomas Wielfaert, Dirk Geeraerts, Dirk Speelman (2015). Monitoring Polysemy: Word Space Models as a Tool for Large-Scale Lexical Semantic Analysis. Lingua: International Review of General Linguistics, 157, pp 153-172.
  • Jocelyne Daems, Kris Heylen, Dirk Geeraerts (2015). Wat dragen we vandaag: een hemd met blazer of een shirt met jasje? Taal en Tongval, 67 (2), pp 307-342.
  • Natalia Levshina, Kris Heylen (2014). A radically data-driven Construction Grammar: Experiments with Dutch causative constructions. In: Ronny Boogaart, Timothy Colleman, Gijsbert Rutten (Eds.), Extending the Scope of Construction Grammar, pp 17-46. (Cognitive Linguistics Research [CLR], 54). Berlin: Mouton de Gruyter. ISBN: 978-3-11-036627-3.
  • Heylen, Kris, Frieda Steurs (2014). Translating legal and administrative language: How to deal with legal terms and their flexible meaning potential. In: Turjuman, 23 (2), pp 96-146.
  • Heylen, Kris, Dirk De Hertog (2014). Automatic Term Extraction. In: Hendrik Kockaert, Frieda Steurs (Eds.), Handbook of Terminology. Volume 1, pp 199-219. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. ISBN: 9789027257772.
  • Heylen, Kris, José Tummers, Dirk Geeraerts (2008). Methodological issues in corpus-based cognitive linguistics. In: Gitte Kristiansen, René Dirven (Eds.), Cognitive sociolinguistics: language variation, cultural models, social systems, pp 91-128. Berlin: Mouton de Gruyter. ISBN: 978-3-11-019625-2.