Profielpagina

Drs. Mathieu Fannee
Systeemontwikkelaar

Mathieu Fannee studeerde Nederlandkunde en Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit Leiden. Bij die laatste opleiding studeerde hij af in de computationele semantiek, met als onderwerp het implementeren van een algoritme voor het parseren van coördinatie in de Nederlandse Taalmachine Delilah.

Sinds 2010 werkt hij als softwareontwikkelaar bij het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Hij beheert en onderhoudt databases voor de opslag van lexica of corpora. Daarnaast bouwt hij applicaties voor het ontsluiten of bewerken van al dat taalmateriaal.

Naast dit technische werk houdt Mathieu zich bezig met historisch onderzoek – vooral naar zijn woonplaats Warmond –, waarbij hij bijzondere aandacht schenkt aan de naamkunde. Dit resulteerde in een aantal publicaties, waarin de lokale middeleeuwse toponymie uitgebreid aan bod komt.

Sinds 2011 is Mathieu redactielid van het historisch vakblad De Hekkensluiter (Historisch Genootschap Warmelda), en sinds 2016 van het informatieblad van de Kastelenstichting voor Holland en Zeeland (VKHZ).

Academia.edu

Publicaties i.v.m. toponymie

  • Fannee, Mathieu (2022). Atlas van Laatmiddeleeuws Warmond – Reconstructie van het dorp en zijn omgeving (1250-1574). Historisch Genootschap Warmelda, Warmond. (456 pp).
  • Fannee, Mathieu (2022). Warmonds toponymisch woordenboek – Middeleeuwen & Vroegmoderne tijd. Historisch Genootschap Warmelda, Warmond. (260 pp).
  • Parlevliet, Dik & Mathieu Fannee (red.) (2019). Een ambacht aan de Rijnmond. Valkenburg en Katwijk in de middeleeuwen. Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland.
  • Fannee, Mathieu (2018). Het oude gerecht van Warmond: Over de doodstraf, de galg en het rechthuis. In: De Hekkensluiter, Jaargang 15 (2018), nr. 1. Historisch Genootschap Warmelda (Warmond).
  • Fannee, Mathieu (2017). Hoe komt het Warmondse adellijke huis ‘te Waert’ aan zijn naam? In: De Hekkensluiter, Jaargang 14 (2017), nr. 2. Historisch Genootschap Warmelda (Warmond).
  • Fannee, Mathieu (2017). De betekenis van veldnamen in kasteelonderzoek. In: Kastelen en Historische Buitenplaatsen, infoblad van de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen, nr. 3 (Noordwijk, juni 2017).
  • Fannee, Mathieu (2017). Warmonds vergeten akkerland. Een supplement bij ‘tlant te Waremunde’. Historisch Genootschap Warmelda (Warmond).
  • Fannee, Mathieu & Karling Rottschäfer (2014). De naam Warmond. In: tlant te Waremunde, een studie over Warmond in de middeleeuwen (1100-1400), Historisch Genootschap Warmelda (Warmond), pp. 7-12.
  • Fannee, Mathieu (2014). Middeleeuwse toponiemen in Warmond. In: tlant te Waremunde, een studie over Warmond in de middeleeuwen (1100-1400), Historisch Genootschap Warmelda (Warmond), pp. 138-168.