Profielpagina

LinkedIn
Lic. Griet Depoorter
Onderzoeker/taalkundige

Griet Depoorter studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Gent met als hoofdvak Nederlandse taalkunde. Ze schreef een thesis over de verwerving van flexie en derivatie bij Vlaamse kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar.

Ze heeft meegewerkt aan de opbouw van het Corpus Gesproken Nederlands en mede daardoor is ze in 2004 aan de slag gegaan bij de TST-Centrale (eerst in dienst van het Instituut voor de Nederlandse Lexicologie en later van de Taalunie). De TST-Centrale was een kennis- en distributiecentrum voor Nederlandstalige digitale taalmaterialen.

Sinds 2018 werkt Griet als taalkundige bij het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Ze werkt onder andere aan het koppelen van lemma’s uit het GiGaNT-Molexbestand (het moederbestand van de Woordenlijst Nederlandse Taal) aan de lemma’s van het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Daarnaast is ze betrokken bij de verdere uitbouw van het Corpus Hedendaags Nederlands (CHN). Ze verzamelt hiervoor (meta)data en werkt mee aan de conversie van de binnengekomen data naar het TEI-formaat dat gebruikt wordt binnen het CHN.