Profielpagina

LinkedIn
Dr. Roland de Bonth
Onderzoeker/taalkundige

Roland de Bonth studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waarbij zijn belangstelling vooral uitging naar de historische taalkunde en de geschiedenis van de taalwetenschap. In 1998 verdedigde hij daar zijn proefschrift over de Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730) van Balthazar Huydecoper (1695-1778). Hij is ruim twintig jaar werkzaam geweest in het (voortgezet) onderwijs, hoofdzakelijk als leraar Nederlands.

Sinds 2019 is hij onderzoeker-taalkundige bij het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Daar werkt hij aan de historische woordenboeken en aan een computationeel lexicon van vijftien eeuwen historisch Nederlands. Ook is hij betrokken bij het online beschikbaar maken van historische tekstcorpora, waaronder zeventiende-eeuwse kranten. Elke twee weken schrijft hij een bijdrage voor de webrubriek Terug in de taal, waarin vergeten woorden en woordbetekenissen worden besproken. Daarnaast is hij redactielid van Trefwoord, online tijdschrift over lexicografie.

Roland is het aanspreekpunt voor alle aan het onderwijs gerelateerde zaken. Speciaal voor het voortgezet/secundair onderwijs ontwikkelt hij lesplannen en schrijft hij tien keer per jaar een column voor Neerlandistiek voor de klas.

Publicaties