Categorieën
INT

Privacy­verklaring

In onze privacyverklaring staat informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, ons cookiebeleid en de voorwaarden en beperkingen die gelden voor het gebruik van onze website en de daaraan verbonden sites.

Nieuwsbrieven

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut dat alle aspecten van de Nederlandse taal bestudeert, en daarover informatie verstrekt aan taalprofessionals, taalliefhebbers en andere geïnteresseerden. Wij bieden die informatie onder andere aan via onze nieuwsbrieven (Algemeen en Terminologie). Voor het versturen van nieuwsbrieven, en ook losse nieuwsberichten en uitnodigingen, maken wij gebruik van MailChimp.

Profielgegevens in de nieuwsbriefdatabase

Bij het aanmelden voor een nieuwsbrief bepaalt u zelf welke extra informatie u naast uw e-mailadres in het profiel opneemt. Voor het opslaan van de profielen maken wij gebruik van een beveiligde database voor nieuwsbriefontvangers, waarin e-mailadressen en persoonlijke profielen zijn opgenomen die door de desbetreffende personen zelf zijn aangeleverd, of die wij met toestemming hebben mogen in- of aanvullen.

In het profiel staan uitsluitend gegevens die wij nodig hebben om met u contact op te nemen, en om u gerichte informatie te kunnen sturen (bijvoorbeeld voor vertalers of taaltechnologen). Daarom bestaat elk profiel uit minimaal een e-mailadres, en optioneel een voornaam, achternaam, functienaam, naam van de organisatie en naam van de afdeling. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor (informatie over) het Instituut voor de Nederlandse Taal, en verstrekken ze niet aan derden.

Recht op rectificatie en verwijdering gegevens

U hebt zelf altijd toegang tot uw gegevens (voor nieuwsbrieven via de link ‘profiel bijwerken’ onderaan in iedere mailing), zodat u die kunt inzien, aanvullen of corrigeren.

Wij bewaren uw gegevens in onze database totdat u aangeeft dat u geen belangstelling meer voor onze mailings heeft. In elke nieuwsbrief of mailing vindt u een link waarmee u zich kunt uitschrijven. Uw gegevens worden dan direct verwijderd.

Recht van bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen de behandeling van uw gegevens door het Instituut voor de Nederlandse Taal, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met onze Data Protection Officer Griet Depoorter (dpo@ivdnt.org). Mocht uw bezwaar niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Onze website maakt alleen gebruik van ‘functionele cookies’. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Persoonlijke gegevens & social media

De IP-adressen van bezoekers worden geanonimiseerd opgeslagen. We verzamelen geen persoonlijke gegevens van bezoekers. Verder maken wij gebruik van socialemediafunctionaliteit om eenvoudig pagina’s te kunnen delen op o.a. Facebook en Twitter. Dit gebeurt nooit stilzwijgend, maar uitsluitend op initiatief van de bezoeker. Wij hebben geen invloed op de cookies die Facebook en Twitter plaatsen. Als u cookies helemaal wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser.

Voorwaarden gebruik website

Gebruik van de site van het Instituut voor de Nederlandse Taal (hierna: “de instelling”) en de daarmee verbonden websites is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze sites (hierna: “de sites”) betekenen dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

  • Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites wordt door de instelling uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.
  • Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van de juistheid of volledigheid van de informatie dieop de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. De instelling, alsmede de besturen en medewerkers van de instelling aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites worden gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.
  • Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de instelling en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.
  • De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Instituut voor de Nederlandse Taal.
  • Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de instelling zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. De instelling geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.