Categorieën
Corpora & lexica

Corpus Gysseling

Het Corpus Gysseling is een verzameling 13e-eeuwse Middelnederlandse teksten. Het zijn voornamelijk ambtelijke en literaire teksten die gebruikt zijn als bronnenmateriaal voor het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW). De teksten in het corpus zijn aangevuld met taalkundige informatie.

English version

Gysseling Corpus

The Gysseling Corpus is the collection of all 13th-century texts that have served as source material for the Dictionary of Early Middle Dutch (VMNW). The corpus consists mainly of official and literary sources of thirteenth-century texts that have been handed down in 13th-century manuscripts.

The texts are diplomatic editions, which means that the source texts have been rendered in modern script as accurately as possible. The corpus has been linguistically annotated with word classes and modern Dutch lemmas (entry words) to enhance its searchability. The annotation of the entire corpus has been manually verified.

Maurits Gysseling

The corpus is named after Dr Maurits Gysseling, the linguist from Ghent who was responsible for the collection and transcription of the bulk of the material. His text collection was completed in the beginning of the 1970s and was digitized by the Dutch Language Institute between 1977 and 1988. It was also published by Martinus Nijhoff as a book with word indexes, entitled Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). The thirteenth-century material has been included in the digital Gysseling Corpus, with the addition of a some extra texts. The material dating earlier than 1200 has ended up in the Corpus of Old Dutch.


Applications/products

Further reading

Het Corpus Gysseling is de verzameling van alle 13e-eeuwse teksten die als bronnenmateriaal hebben gediend voor het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW). Het corpus bestaat voornamelijk uit ambtelijke en literaire bronnen van teksten uit de periode 1200-1300 die bovendien in 13e-eeuwse handschriften zijn overgeleverd.

De teksten zijn diplomatisch uitgegeven, wat wil zeggen dat de tekst zoals die in de bronnen staat zo nauwkeurig mogelijk is weergegeven in moderne schrifttekens. Het corpus is taalkundig verrijkt met woordsoort en modern Nederlands lemma (trefwoord), om het beter doorzoekbaar te maken. De taalkundige aanvullingen zijn handmatig gecorrigeerd voor het hele corpus.

Maurits Gysseling

Het corpus is vernoemd naar de Gentse taalkundige dr. Maurits Gysseling, die verantwoordelijk was voor het bijeenbrengen en transcriberen van het overgrote deel van het materiaal. Zijn materiaalverzameling was begin jaren ’70 afgerond en is tussen 1977 en 1988 door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (de voorloper van het Instituut voor de Nederlandse Taal) gedigitaliseerd en in boekvorm met woordindices gepubliceerd bij Martinus Nijhoff als Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Het 13e-eeuwse materiaal is opgenomen in het digitale Corpus Gysseling, met toevoeging van enkele extra teksten. Het materiaal van voor 1200 is terechtgekomen in het Corpus Oudnederlands.


Applicaties/producten

Meer lezen