Categorieën
Nieuw woord van de week

gespreks­narcisme

Vorm van zelfgerichtheid, ‘narcisme’, waarbij iemand op een verhaal van iemand anders alleen maar reageert met het delen van zijn eigen ervaringen.

Vorm van zelfgerichtheid, ‘narcisme’, waarbij iemand op een verhaal van iemand anders alleen maar reageert met het delen van zijn eigen ervaringen. Je kent het vast wel: je vertelt dat je last van je buik hebt of iets anders vervelends hebt meegemaakt, en degene met wie je dit deelt, reageert door te zeggen dat hij dat ook had (en veel erger meestal). Nu is daar een woord voor: gespreksnarcisme. Het is niet helemaal nieuw, maar het kwam deze maand weer volop in de belangstelling toen er veel over geschreven werd in de Volkskrant. Narcisme, dat is nogal een stevig woord, maar gespreksnarcisme is geen ‘officiële’ aandoening in die zin dat het in medische handboeken beschreven staat.

Woman vector door pch.vector – www.freepik.com

Bij het vormen van nieuwe woorden gebeurt het vaker dat medische woorden of woordstukjes nogal losjes gebruikt worden om ‘aandoeningen van de moderne tijd’ te benoemen. Zo is selfitis de (ziekelijke) neiging steeds selfies te willen maken (en dat terwijl –itis eigenlijk ‘ontsteking’ betekent). Digibesitas staat voor ‘het dwangmatige en zeer overmatige gebruik van digitale apparaten, zoals smartphones en tablets’ en attentiorexia is een ernstig gebrek aan aandacht of concentratie veroorzaakt door een overmatige hoeveelheid prikkels. Maar met obesitas of anorexia in medische zin hebben die twee woorden niets te maken.

Bron: volkskrant.nl


Meer lezen