Taalmateriaal uitgelicht

Maandelijkse rubriek die een hulpmiddel voor taalonderzoekers onder de aandacht brengt.

 • Pinkhof Geneeskundig woordenboek (online)

  2 april 2024

  Pinkhof Geneeskundig woordenboek is het grootste Nederlandstalige naslagwerk voor medische terminologie uit Nederland en België.

 • Belgian Covid Sign Language Corpus (BeCoS Corpus)

  1 november 2022

  Het BeCoS-corpus bevat opnames in gebarentaal van persconferenties van de Belgische federale overheid over de COVID-19-epidemie.

 • BLISS

  28 juni 2022

  55 audio-opnames die zijn gebruikt bij het ontwikkelen van spraaksystemen om mensen te ondersteunen in het beheren van hun gezondheid en welzijn.

 • Namen herkennen in historische teksten

  29 mei 2022

  Om namen in historische bronnen gemakkelijker te identificeren is er een AI-trainingset beschikbaar voor Named Entity Recognition.

 • GiGaNT-Molex

  25 maart 2022

  Computationeel lexicon dat Nederlandse woorden uit het hele taalgebied beschrijft.

 • RND-woordenlijsten

  25 februari 2022

  RND Woordenlijsten bevat de digitalisatie van een reeks specifieke woorden uit de Reeks Nederlandse Dialectatlassen.