Categorieën
Nieuws

Visitatie

In 2021 is het Instituut voor de Nederlandse Taal geëvalueerd door een onafhankelijke visitatiecommissie.

In 2021 is het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) geëvalueerd door een onafhankelijke en internationale visitatiecommissie. Het doel van deze visitatie was om de kwaliteit en relevantie van het INT als onderzoeksinstelling te onderzoeken, en eventuele verbetertrajecten voor te stellen waar nodig.

Hierbij werd door de visitatiecommissie gekeken naar de plaats die het INT in de maatschappij bekleedt en hoe het INT in verhouding staat met andere geesteswetenschappelijke instituten. Er waren vier partijen betrokken bij de visitatie: de opdrachtgever (algemeen secretaris van de Taalunie Kris Van de Poel), de begeleidingscommissie (Koen Verlaeckt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, Rianne Hermans van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Maarten Vidal, beleidssecretaris van de Taalunie) en de visitatiecommissie.

Commissie

De visitatiecommissie bestond uit de volgende leden: Iztok Kosem van het Instituut Jožef Stefan (Slovenië), Gerlof Bouma van Göteborgs universitet (Zweden), Matthias Hüning van de Freie Universität Berlin (Duitsland), Annette Klosa-Kückelhaus van het Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (Duitsland) en Sabine Kirchmeier van het Museet for Dansk Talekunst (Denemarken).

Locatiebezoek

Van 22 tot 25 augustus bezocht de visitatiecommissie het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden om te kunnen spreken met alle medewerkers, de Raad van Bestuur, de Raad van Advies en met stakeholders van het INT.

Rapport

Het INT is zeer positief geëvalueerd. De visitatiecommissie was onder de indruk van het toenemende aantal projecten en de diversifiëring van taken, wat zeer in lijn is met de missie van het INT. De commissie was wel bezorgd dat de financiering geen gelijke tred houdt met deze positieve ontwikkeling. Het uitgebreide visitatierapport (pdf) met conclusies en aanbevelingen kunt u hier inzien.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.